جمهوری آذربایجان «مختار ممدوف» معاون وزیر آموزش را بعنوان اولین سفیر خود در سرزمین‌های اشغالی معرفی کرد.

به گزارش خسروشاه نیوز، «تایمز اسرائیل» بامداد جمعه نوشت: ممدوف در مقام معاون وزیر آموزش مسئول پروژه‌های مشترک با رژیم صهیونیستی در زمینه‌های علوم و آموزش بود.

معرفی ممدوف یک روز پس از سفر «فارز رضایف» معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به سرزمین‌های اشغالی اعلام شد.

پارلمان جمهوری آذربایجان در ماه نوامبر با بازگشایی سفارت در تل‌آویو موافقت کرده بود.

به نوشته تایمز اسرائیل، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی در دهه‌های گذشته روابط امنیتی نزدیکی برقرار کرده بودند.

ماه گذشته، بنی گانتس وزیر جنگ وقت در سفری رسمی به باکو با ذاکر حسن‌اف وزیر دفاع و الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

اسرائیل قراردادهای تسلیحاتی بزرگی با جمهوری آذربایجان دارد اما جزئیات آن منتشر نشده است.

علی‌اف در سال ۲۰۱۶ گفت که کشورش ۴.۸۵ میلیارد دلار تسلیحات از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است اما این رژیم هرگز ارقام مربوط به این قراردادها را منتشر نکرده است.