دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال غرب کشور در خصوص حمل داروهای حاوی مواد مخدر توسط اتباع کشورمان به جمهوری آذربایجان هشدار داد.

به گزارش خسروشاه نیوز، در اطلاعیه دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه کشورمان در منطقه شمال غرب آمده است: بر اساس قوانین جمهوری آذربایجان، ورود و همراه داشتن همه داروهایی، و لو دارای نسخه پزشک که حاوی مقادیری مواد مخدر و روانگردان مانند متادون و متامفتامین باشند محکومیت حبس بلندمدت را در پی دارد.

اطلاعیه حاکی است: بر این اساس، با وجود پیگیری های متعدد این موضوع ، طرف آذری اعلام کرده است اتباع خارجی اجازه ورود دارو با این ترکیبات را ندارند و صرفا می توانند از داروهای موجود در این کشور استفاده کنند.

آذربایجان شرقی ۲۰۰ کیلومتر با جمهوری آذربایجان و ۳۵ کیلومتر نیز با جمهوری ارمنستان مرز مشترک دارد، گمرک جلفا برای مبادلات تجاری و مسافری با جمهوری خودمختار نخجوان، گمرک نوردوز برای مبادلات با جمهوری ارمنستان و گمرک تعطیل شده خداآفرین برای مبادلات با جمهوری آذربایجان، مبادی ورودی و خروجی آذربایجان شرقی با این ۲ جمهوری هسمایه کشورمان در قفقاز جنوبی است.