تجمع اعتراضی مسالمت آمیز دانشجویان دانشگاه تبریز با حضور و سخنرانی مسوولان این مرکز دانشگاهی و مدیریت پلیس پراکنده شد.

به گزارش خسروشاه نیوز به نقل از ایرنا، تجمع بعد از ظهر امروز شنبه جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز از مقابل غذاخوری این دانشگاه آغاز شد و با اقدام بسیج دانشجویی در تامین تجهیزات صوتی و میکروفون به تریبون آزادی برای اظهارات آنان تبدیل شد.

دکتر نصرالله زاده، رییس دانشگاه تبریز نیز با ۲ نفر از معاونان خود دانشجویان را همراهی می کردند و به سخنان و مطالبات آنان پاسخ می دادند.

در پیش گرفتن این رویکرد توسط مسوولان دانشگاه تبریز موجب شد که تعداد شرکت کنندگان در تجمع دانشجویی پس از گذشت مدتی به یک سوم کاهش یابد.

در این میان، اقدام تحریک آمیز برخی دانشجونمایان باعث شد که دانشجویان به سمت درب دانشگاه و خیابان مقابل آن حرکت کنند که این اقدام توسط پلیس حاضر در محل مدیریت شد.

نصرالله زاده، رییس دانشگاه تبریز که از ابتدای تجمع در بین دانشجویان حضور داشت، خطاب به آنان گفت: داخل محیط دانشگاه، بنده موظف به تامین امنیت شما هستم، اما بیرون از محیط دانشگاه کمکی از بنده ساخته نیست.

پس از سخنرانی رییس دانشگاه تبریز، تعدادی از دانشجویان از جمعیت جدا شدند و به داخل دانشگاه برگشتند؛ پلیس نیز ناگزیر از هشدار به برخی از لیدرهای تجمع شد.

فرمانده نیروهای انتظامی حاضر در محل نیز در سخنانی دوستانه با عموم دانشجویان، خواستار پراکنده شدن جمع دانشجویان معترض شد.