کیک بوکسینگ - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کیک بوکسینگ - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کسب چهار مقام توسط رزمی کاران خسروشاه در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور 08 اسفند 1401

کسب چهار مقام توسط رزمی کاران خسروشاه در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور

رزمی کاران خسروشاه در مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشوری خوش درخشیدند.