کمیسیون مقام زن سازمان ملل - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کمیسیون مقام زن سازمان ملل - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید 23 آذر 1401

قطعنامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید

با تلاش و فشارهای آمریکا و متحدانش، عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل لغو شد.