کمیسیون تلفیق بودجه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کمیسیون تلفیق بودجه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
طرح تبعیض‌آمیز خرید سربازی بازپس گرفته شد 11 بهمن 1400

طرح تبعیض‌آمیز خرید سربازی بازپس گرفته شد

در حالی که 2 روز پیش کمیسیون تلفیق از تصویب طرح خرید سربازی به مبلغ ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان خبر داده بود خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد این طرح تبعیض‌آمیز در نهایت پس گرفته شد.

دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند 22 دی 1400
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱:

دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت برای حذف ارز ترجیحی باید برنامه مکتوب به مجلس ارائه کند گفت: رقم اصلی درآمد دولت از محل حذف ارز ترجیحی باید به حمایت معیشتی از مردم اختصاص یابد.