کشتارگاه تبریز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کشتارگاه تبریز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
تامین گوشت شهروندان و جلوگیری از افزایش قیمت در شب عید 24 اسفند 1399
مدیرعامل کشتارگاه صنعتی تبریز عنوان کرد:

تامین گوشت شهروندان و جلوگیری از افزایش قیمت در شب عید

مدیرعامل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز گفت: جهت تامین گوشت مایحتاج شهروندان تبریز و جلوگیری از افزایش قیمت در شب عید، کشتارگاه تبریز در ۲۳ اسفند با ذبح ۳۰۰ راس گوساله و ۱۰۰۰ راس گوسفند رکوردی کم سابقه ثبت کرد.