کرونا آذربایجان شرقی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کرونا آذربایجان شرقی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آذربایجان شرقی در سیر صعودی موج پنجم کرونا قرار گرفته است 31 مرداد 1400
رئیس گروه پیشگیری بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آذربایجان شرقی در سیر صعودی موج پنجم کرونا قرار گرفته است

رئیس گروه پیشگیری بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز از قرار گرفتن استان در سیر صعودی موج پنجم کرونا خبر داد.