کتاب ترکی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کتاب ترکی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
چاپ ۶۲۵ عنوان کتاب به زبان ترکی در سال جاری 03 اسفند 1400
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی خبر داد:

چاپ ۶۲۵ عنوان کتاب به زبان ترکی در سال جاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از چاپ ۶۲۵ عنوان کتاب ترکی آذربایجانی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون در تبریز خبر داد.