کاشت نهال در خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کاشت نهال در خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کاشت ۳۶۰۰ نهال پسته به نفع خانواده های کم برخوردار و توسعه فضای سبز در خسروشاه 18 اردیبهشت 1400
با همکاری بنیاد غیردولتی یاران عشق و شهرداری خسروشاه صورت گرفت:

کاشت ۳۶۰۰ نهال پسته به نفع خانواده های کم برخوردار و توسعه فضای سبز در خسروشاه

۳۶۰۰ نهال پسته در مجموعه بزرگ گلخانه شهرداری خسروشاه با همکاری موسسه غیردولتی یاران عشق برای امورات عام المنفعه کاشته شد.