کار آفرینی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کار آفرینی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی 24 مهر 1400
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال استان خبر داد

اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح سرباز کارآفرین در آذربایجان شرقی خبر داد.