کارگر فصلی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کارگر فصلی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
جزئیات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت 12 بهمن 1400

جزئیات عیدی و پاداش کارگران ساعتی و پاره وقت

کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و بسیاری از کارگران ساعتی، کارمزد، پاره وقت و فصلی روزشماری می‌کنند تا بلکه عیدی و پاداش خود را پیش از پایان سال دریافت و مایحتاج مورد نیاز خانواده‌هایشان را فراهم کنند.