کاروان سرای صفوی خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کاروان سرای صفوی خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
نماینده ویژه وزیر میراث فرهنگی از کاروان سرای تاریخی صفوی خسروشاه بازدید کرد 17 اردیبهشت 1401
با پیگیری های خسروشاه نیوز از وزیر میراث فرهنگی:

نماینده ویژه وزیر میراث فرهنگی از کاروان سرای تاریخی صفوی خسروشاه بازدید کرد

با پیگیری های انجام یافته از وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نماینده ویژه وزیر در کاروانسرای تاریخی صفوی حضور یافت

کاروانسرای صفوی خسروشاه حال ناخوشی دارد/متولیان امر فراموش کرده اند! 11 بهمن 1399

کاروانسرای صفوی خسروشاه حال ناخوشی دارد/متولیان امر فراموش کرده اند!

آنچه که در میان اهالی خسروشاه به کاروان سرای صفوی مشهور شده دیواره ها و برجک هایی نیمه خراب در مسیر جادّه ی قدیم خسروشاه – آذرشهر است. چهار برجک این کاروان سرا بسیار شبیه برج کبوتران خسروشاه هستند. از این رو ممکن است این کاروان سرا در دوران قاجار ساخته شده باشد.

حال ناخوش آثار باستانی خسروشاه کاروان سرای صفوی رو به نابودی است! 15 دی 1399

حال ناخوش آثار باستانی خسروشاه کاروان سرای صفوی رو به نابودی است!

آنچه که در میان اهالی خسروشاه به کاروان سرای صفوی مشهور شده دیواره ها و برجک هایی نیمه خراب در مسیر جادّه ی قدیم خسروشاه – آذرشهر است. چهار برجک این کاروان سرا بسیار شبیه برج کبوتران خسروشاه هستند. از این رو ممکن است این کاروان سرا در دوران قاجار ساخته شده باشد.