کاروان سرای صفوی خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کاروانسرای صفوی خسروشاه حال ناخوشی دارد/متولیان امر فراموش کرده اند! ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

کاروانسرای صفوی خسروشاه حال ناخوشی دارد/متولیان امر فراموش کرده اند!

آنچه که در میان اهالی خسروشاه به کاروان سرای صفوی مشهور شده دیواره ها و برجک هایی نیمه خراب در مسیر جادّه ی قدیم خسروشاه – آذرشهر است. چهار برجک این کاروان سرا بسیار شبیه برج کبوتران خسروشاه هستند. از این رو ممکن است این کاروان سرا در دوران قاجار ساخته شده باشد.

حال ناخوش آثار باستانی خسروشاه کاروان سرای صفوی رو به نابودی است! ۱۵ دی ۱۳۹۹

حال ناخوش آثار باستانی خسروشاه کاروان سرای صفوی رو به نابودی است!

آنچه که در میان اهالی خسروشاه به کاروان سرای صفوی مشهور شده دیواره ها و برجک هایی نیمه خراب در مسیر جادّه ی قدیم خسروشاه – آذرشهر است. چهار برجک این کاروان سرا بسیار شبیه برج کبوتران خسروشاه هستند. از این رو ممکن است این کاروان سرا در دوران قاجار ساخته شده باشد.