کابینه دولت سیزدهم - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
کابینه دولت سیزدهم - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
در یک سال گذشته به اندازه ۴ سال قانون در مجلس تصویب شده است 27 مرداد 1400
عضو هیئت رئیسه مجلس:

در یک سال گذشته به اندازه ۴ سال قانون در مجلس تصویب شده است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: در یک سال گذشته به اندازه 4 سال قانون در مجلس تصویب شده است که با روی کار آمدن دولت جدید اجرایی خواهند شد