ورزش - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
ماسک زدن هنگام ورزش سنگین، توانایی تمرین را کاهش نمی‌دهد ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
پژوهشگران ایتالیایی:

ماسک زدن هنگام ورزش سنگین، توانایی تمرین را کاهش نمی‌دهد

پژوهشگران ایتالیایی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که ماسک زدن هنگام ورزش سنگین، محدودیتی در توانایی افراد سالم ایجاد نمی‌کند و مانع ورزش کردن آنها نمی‌شود.