محمد حسین فرهنگی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
مشکل اساسی تامین اجتماعی خسروشاه آمار مشمولان است ۱۲ تیر ۱۳۹۹

مشکل اساسی تامین اجتماعی خسروشاه آمار مشمولان است

محمدحسین فرهنگی: مشکل اساسی تامین اجتماعی #خسروشاه آمار مشمولان است