محمدرضا عباس زاده - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
وابستگی دردسرساز تراکتور به عباس زاده ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

وابستگی دردسرساز تراکتور به عباس زاده

این روزها اگر عباس زاده گل نزد، قرار نیست کس دیگری برای تراکتور گل بزند.