مجمع تشخیص مصلح نظام - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده ایم ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
روحانی در جلسه هیات دولت:

اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل کنیم، حقوق مردم را پایمال کرده ایم

رییس جمهور گفت: تصویب FATF برای زندگی مردم خیلی مهم است. این از حقوق زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد.