مجتبی تفکری خسروشاهی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
خسروشاه قابلیت تبدیل شدن به اولین شهر هوشمند را دارد/به حمایت مسئولین امید دارم ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
تفکری خسروشاهی:

خسروشاه قابلیت تبدیل شدن به اولین شهر هوشمند را دارد/به حمایت مسئولین امید دارم

مجتبی تفکری خسروشاهی دانش آموخته دانشگاه تبریز، بر این باور است که خسروشاه می تواند به عنوان اولین شهر هوشمند پیشگام باشد.