قیمت ارز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قیمت ارز - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بود 10 اسفند 1399
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بود

در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از برنامه های اجرا شده و در دست اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز از سوی دستگاه های ذیربط ارائه شد.