قطعی آب - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قطعی آب - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آخرین وضعیت پروژه های مقابله با قطعی آب در آذربایجان‌شرقی 05 تیر 1400
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان تشریح کرد:

آخرین وضعیت پروژه های مقابله با قطعی آب در آذربایجان‌شرقی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان آخرین وضعیت پروژه های مقابله با قطعی آب در آذربایجان‌شرقی را تشریح کرد.