قانون چک - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
قانون چک - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
رونمایی از چک الکترونیکی تا دو هفته آینده 26 مهر 1401
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛

رونمایی از چک الکترونیکی تا دو هفته آینده

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به دنبال روش های الکترونیکی برای صدور مجوز و ارسال مدارک الکترونیکی هستیم.