فرزند سوم - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
٧٠ میلیون تومان تسهیلات مسکن برای تولد فرزند سوم ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
مجلس تصویب کرد

٧٠ میلیون تومان تسهیلات مسکن برای تولد فرزند سوم

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند خانوارهای فاقد مسکنی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده و یا می شوند ٧٠ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند.