علی کریمی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
عزیزی خادم رئیس شد؛ کریمی ۹ رای آورد ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد:

عزیزی خادم رئیس شد؛ کریمی ۹ رای آورد

اعضای مجمع فدراسیون فوتبال شهاب الدین عزیزی خادم را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کردند.