علی شمخانی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی وجود ندارد ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی وجود ندارد

علی شمخانی گفت: امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.