شیخ محمد فضولی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
عذرخواهی شبکه چهار سیما/دبیر خاطی کنار گذاشته شد ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
در پی اهانت به شاعر آذربایجانی صورت گرفت؛

عذرخواهی شبکه چهار سیما/دبیر خاطی کنار گذاشته شد

روابط عمومی شبکه چهار سیما از سخن ناصحیح یکی از دبیران مدرسه تلویزیونی عذرخواهی و بیانیه‌ای صادر کرد.