شورای شهر خسروشاه - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
معضلی بنام سگ های ولگرد در خسروشاه! ۰۶ بهمن ۱۳۹۹

معضلی بنام سگ های ولگرد در خسروشاه!

به گزارش خسروشان نیوز این روزها سگ های ولگرد به معضلی برای شهروندان تبدیل شده است. اما آنچه مشخص است متولیان امر برنامه جامعی برای حل این معضل ارائه نداده اند!