سردار شکارچی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
سیلی زدن به سرباز، سیلی زدن به امنیت ملی کشور است ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
سردار شکارچی:

سیلی زدن به سرباز، سیلی زدن به امنیت ملی کشور است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: بسیار متاسفم برای کسی که با تبلیغ رای مردم را جلب و خود را امین می‌داند بعد به سرباز سیلی می‌زند، سیلی زدن به سرباز سیلی زدن به امنیت ملی کشور است.