رئیس گروه‌ بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
نگران عادی انگاری و تجربه‌ی پیک چهارم کرونا هستیم ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
رئیس گروه بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی:

نگران عادی انگاری و تجربه‌ی پیک چهارم کرونا هستیم

رئیس گروه بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی با اشاره به عادی انگاری در هفته‌های گذشته، نسبت به تجربه‌ی پیک چهارم، ابراز نگرانی کرد.

بیشتر شهرهای آذربایجان شرقی در وضعیت آبی و زرد قرار دارند ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
رئیس گروه‌ بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی:

بیشتر شهرهای آذربایجان شرقی در وضعیت آبی و زرد قرار دارند

رئیس گروه‌ بیماری‌های واگیردار مرکز بهداشت آذربایجان شرقی گفت: بیشتر شهرهای آذربایجان شرقی در وضعیت آبی و زرد قرار دارند.