دبیر شورای عالی امنیت ملی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
عامل سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی و غیرعمدی بود ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
شورای عالی امنیت ملی:

عامل سقوط هواپیمای اوکراینی خطای انسانی و غیرعمدی بود

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با رد اظهارات دبیر شورای امنیت اوکراین گفت: ایران صراحتا اعلام کرده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیر عمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است‌.

امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی وجود ندارد ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی وجود ندارد

علی شمخانی گفت: امکان ورود ایران به مذاکرات فرابرجامی تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.