حذف سربازی اجباری - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
سربازی اجباری جمع شود ۰۲ فروردین ۱۴۰۰
نایب رییس مجلس:

سربازی اجباری جمع شود

‏در شرایط جنگ اقتصادی باید از توان جوانان برای سازندگی و جهش تولید استفاده کنیم.