جنگ اقتصادی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
سه سال اخیر شبی با خیال آسوده سر بر بالین نگذاشتم ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
روحانی:

سه سال اخیر شبی با خیال آسوده سر بر بالین نگذاشتم

رییس جمهور گفت: خدا را گواه می گیرم در این سه سال هیچ شبی نبوده که با خیال آسوده سر بر بالین بگذارم. در این سه سال احساس مسئولیت دوره جنگ تحمیلی را داشتم و احساس می کردم که در جنگ تحمیلی هستیم.