جعفر سمساری - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
با نظر مثبت پیگیر تاسیس شعبه مستقل تامین اجتماعی در خسروشاه هستیم ۲۲ دی ۱۳۹۹
جعفر سمساری مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی:

با نظر مثبت پیگیر تاسیس شعبه مستقل تامین اجتماعی در خسروشاه هستیم

سمساری: ایجاد شعبه مستقل تامین اجتماعی در خسروشاه مستلزم مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی کشور است.