تیپ ۲۵ نیرو مخصوص واکنش سریع نیروی زمینی ارتش - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
هیچ کشوری جرأت تجاوز به ایران را ندارد ۰۳ فروردین ۱۴۰۰
فرمانده تیپ ۲۵ نیروی زمینی ارتش:

هیچ کشوری جرأت تجاوز به ایران را ندارد

فرمانده تیپ ۲۵ نیرو مخصوص واکنش سریع نیروی زمینی ارتش گفت: کشوری جرات ندارد خیال تجاوز به حدود و قصور میهن عزیزمان ایران را در ذهن خود بپرواند.