بازگشا مدارس - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
تصمیم ستاد کرونا برای حضوری شدن آموزش ها ۲۵ دی ۱۳۹۹
وزیر آموزش و پرورش:

تصمیم ستاد کرونا برای حضوری شدن آموزش ها

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام کشورها درصدد بازگشایی مدارس خود هستند و امروز این سیاست در تمام دنیا جریان دارد، شروط بازگشایی مدارس را اعلام کرد و از زمان اجرای رتبه بندی فرهنگیان از اول فروردین ماه ۱۴۰۰ خبر داد.