احیای دریاچ - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
احیای دریاچ - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
ضرب الاجل مخبر به وزارت نیرو درباره دریاچه ارومیه 27 مرداد 1401

ضرب الاجل مخبر به وزارت نیرو درباره دریاچه ارومیه

معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارت نیرو باید ظرف دو هفته آینده یک آسیب شناسی جدی در خصوص وضعیت اقدامات انجام شده و مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال های گذشته انجام دهد.