احمد فاخری - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
احمد فاخری - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
برای احیای دریاچه ارومیه در اولین قدم باید آب رودخانه زاب به دریاچه برسد 23 تیر 1401
یک استاد دانشگاه:

برای احیای دریاچه ارومیه در اولین قدم باید آب رودخانه زاب به دریاچه برسد

یک استاد دانشگاه می گوید: در اولین اقدام باید آب رودخانه زاب را به دریاچه ارومیه رساند که تونل آن آماده و اکنون به اتمام رسیده است اما آب آن را بازگشایی نمی‌کنند، سپس رها سازی حساب شده آب پشت سدها به دریاچه که با اضافه شدن جریانات طبیعی به دریاجه تراز هیدرولوژیک به تدریج قابل حصول خواهد بود.