ابوالحسن بنی صدر - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
ابوالحسن بنی صدر - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
بنی صدر درگذشت 17 مهر 1400

بنی صدر درگذشت

اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در سن ۸۸ سالگی درگذشت