آیسان معدن پسندی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آیسان معدن پسندی - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
تکذیب کشته شدن دختر جوان در تبریز 31 شهریور 1401
درخواست خانواده «آیسان» از مردم

تکذیب کشته شدن دختر جوان در تبریز

خبر کشته شدن دختر جوان تبریزی در تجمع اعتراض آمیز روز گذشته از سوی خانواده اش تکذیب شد.