آب نمک - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
آب نمک - پایگاه خبری خسروشاه نیوز
همه چیز درباره یک دهانشویه طبیعی، تقریباً رایگان و بسیار موثر! 12 دی 1400

همه چیز درباره یک دهانشویه طبیعی، تقریباً رایگان و بسیار موثر!

شستشو با این دهانشویه طبیعی بسیاری از باکتری ها را به وسیله فرآیند اسمز از بین می برد، که مکانیسمی وابسته به خروج آب است.