جاوید مهدی به عنوان دهیار بارانلو منصوب شد

به گزارش خسروشاه نیوز، طی حکمی از سوی اکبر قلی پور بخشدار خسروشاه، جاوید مهدی به عنوان سرپرست دهیاری بارانلو منصوب شد.

بارانلو در یکسال گذشته فاقد دهیار بود.

دهیار بارانلو