شهردار خسروشاه گفت: از این پس هیچ زباله ای در خسروشاه دفن نشد و به مرکز پساند شهداری تبریز منتقل خواهد شد.

به گزارش خسروشاه نیوز رسول کریمیان شهردار خسروشاه با اعلام این خبر به خبرنگار خسروشاه نیوز گفت: با تکمیل و ساماندهی مرکز پسماند شهرداری خسروشاه، از این پس زباله های شهری پس از تجمیع به مرکز پسماند شهرداری تبریز منتقل خواهد شد.

وی افزود: امروز اولین محموله زباله بارگیری و به مرکز پسماند شهرداری تبریز انتقال یافت.

کریمیان خاطرنشان کرد: با تکمیل و ساماندهی این مرکز هیچ زباله ای دفن نشده و از آلودگی زیست محیطی و آبهای زیرزمینی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

پسماند شهرداری

پسماند شهرداری

  • نویسنده : سعید خسروشاهی