بخشدار خسروشاه در جلسه هماهنگی آرد و نان گفت: نظارت ها از نانوایی ها ادامه داشته و با متخلفان برخورد های قانونی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خسروشاه نیوز ناصر نادری بخشدار خسروشاه در جلسه هماهنگی آرد و نان به برخی تخلفات نانوایان اشاره کرد و گفت: در بازرسی از نانوایی آزاد پز، کیسه های آرد یارانه ای مشاهده شده است. این یعنی نانوایی که آرد یارانه ای می گیرد آن ها را به فروش می رساند.

وی گفت: نانوایی وجود داشت که به صورت پنهایی و پشت درهای بسته اقدام به پخت نان می کرد که با حکم قضائی به موضوع ورود کرده و جلویش را گرفتیم. حال این نان ها بجای اینکه به دست مردم برسد به جاهای دیگر می رفت.

نادری گفت: هیچ نانوایی حق ندارد به جای اینکه به مردم نان بدهد به غذاخوری ها و رستوران ها بفروشد. هیچکسی حق ندارد از موقعیت خود سوء استفاده کرده و حق مردم را ضایع کند.

بخشدار خسروشاه اظهار کرد: در یک بازرسی متوجه شدیم نانوا سنگ ترازو را دستگاری کرده تا وزن چانه های نان کمتر از میزان استاندارد باشد و با این روش سهمیه آرد یارانه ای را به جای تبدیل به نان به صورت آزاد به فروش می رساند.

وی از برخی نانوایان انتقاد کرد و گفت: نانوا امانت دار مردم است. امتیازی که به او اعطا شده امانت مردم است و او به عنوان یک واسطه وظیفه دارد تا نان با کیفیت به دست مردم برساند.

نماینده عالی دولت در خسروشاه افزود: از ۳۵ نانوایی ۳۰ نانوایی دارای تخحلفات ریز و درشت هستند که تمامی اسناد آن موجود است. این تخلفات از عدم رعایت بهداشت و ساعات کاری تا عدم پخت سهمیه روزانه را شامل می شود.

ناصر نادری به متخلفان هشدار داد و گفت: نظارت ها با جدیت و بدون اغماض ادامه خواهد داشت و در این راستا با هیج متخلفی تعارف نخواهیم داشت و سهمیه متخلفان را نیز کاهش داده و به نانواهای دیگر در بخش خواهیم داد.

نادری از زحمات نانوایان قانون مدار نیز تشکر کرد و گفت: منکر زحمات نانوایان عزیز نیستیم و از آنها تشکر می کنیم. به تعدادی از آزاد پزها نیز آرد یارانه ای نوع داده ایم تخصیص پیدا کرده است که بتوانند به کار خودشان ادامه دهند.

وی گفت: هر نانوایی که تخلف نداشته و مردم از عملکردشان رضایت داشته باشند سهمیه آنها را افزایش خواهیم داد.

  • نویسنده : سعید خسروشاهی