جشنواره پخت نان سنتی ختاب در روستای تازه کند خسروشاه برگزار شد.

جشنواره پخت نان سنتی ختاب به منظور ترویج فرهنگ استفاده از غذای سالم و احیای سنت‌های روستا‌ در روستای تازه کند خسروشاه برگزار شد و در آن ۵ گروه از روستا‌های اطراف باهم به رقابت پرداختند.

همچنین در حاشیه این جشنواره با همکاری صندوق‌های تعاونی زنان روستایی غرفه‌های مشاغل خانگی دایر شد.