سرمربی تراکتور گفت:‌ شهرخودرو چیزی برای از دست دادن نداشت.