سرپرست اداره کل هواشناسی آذربایجان ‌شرقی گفت: میزان بارش در سال آبی جاری در این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۵ درصد، معادل ۱۶.۲ میلی متر افزایش یافته است.

به گزارش خسروشاه نیوز، سیاوش محمدی، در گفت و گویی افزود: به طور میانگین از یکم مهر تا ۲۸ بهمن امسال حدود ۱۲۵.۳ میلی متر بارندگی در سطح آذربایجان شرقی روی داده، در حالی که این رقم در بازه زمانی مشابه پارسال ۱۰۹.۱ میلی متر بود.

وی با بیان اینکه میانگین بارش آذربایجان شرقی در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت حدود ۷.۳ درصد، معادل ۹.۸ میلی متر کاهش یافته است، اظهار داشت: به طور میانگین در طول این بازه زمانی و در بلندمدت ۱۳۵.۱ میلی متر بارندگی در استان روی داده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه میانگین بارش یک سال کامل آبی در این استان ۳۱۹.۴ میلی متر است، گفت: تاکنون در این بازه زمانی حدود ۳۹.۲ درصد از بارش سال آبی جاری تامین شده است.

محمدی، ادامه داد: از ابتدای بهمن ماه حدود ۱۷.۸ میلی متر بارندگی در این استان روی داده است در حالی که در این بازه زمانی و در بلند مدت میزان بارندگی ۳۱.۵ میلی متر ثبت شده که نشان از کاهش ۴۳.۶ درصدی میزان بارش استان در بهمن ماه امسال نسبت به بلند مدت در این ماه است.

وی یادآوری کرد: در سال آبی جاری بیشترین بارندگی از شهرستان هشترود به میزان حدود ۲۴۵.۳ میلی متر و کمترین بارش از جلفا به میزان حدود ۸۰.۷ میلی متر گزارش شده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میزان بارش در هشترود نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳۱.۵ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۴۲.۵ میلی متر افزایش یافته و در جلفا نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک دهم میلی متر و نسبت به بلند مدت نیز ۲۳.۴ میلی متر کاهش یافته است.

محمدی، با اشاره به اینکه میانگین بارندگی در تبریز در سال آبی جاری حدود ۹۷.۶ میلی متر و در بلند مدت حدود ۱۱۳.۵ میلی متر ثبت شده است، گفت: میانگین بارش در سال آبی جاری در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۳۰ میلی متر و نسبت به بلند مدت ۱۵.۸ میلی متر کاهش نشان می دهد.