نکاتی از قانون بودجه 1401 که توسط دولت تقدیم مجلس شده است.

در این اینفوگرافی نکاتی از قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ را به زبان ساده نشان داده ایم.

بودجه ۱۴۰۱

  • نویسنده : سعید خسروشاهی