اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان تبریز و نماینده این شورا در شورای اسلامی آذربایجان‌شرقی انتخاب شدند.

به گزارش خسروشاه نیوز با حضور فرماندار شهرستان تبریز، نمایندگان شورای اسلامی شهرهای تبریز، خسروشاه، سردرود و باسمنج و همچنین نمایندگان شورای اسلامی بخشهای مرکزی، خسروشاه و باسمنج جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان تبریز و انتخاب نماینده این شورا در شورای اسلامی آذربایجان‌شرقی برگزار شد.

در این جلسه پس از تعیین هیأت رئیسه سنی، اعضای هیأت رئیسه دایمی با رأی مخفی حاضرین در جلسه انتخاب شدند.

محمد مقصودی با کسب ۵ رای به‌عنوان رئیس، حسن فرهمند با کسب ۸ رای به‌عنوان نائب رئیس، احمد شوقی با کسب ۸ رای به عنوان منشی اول، حسن بابایی با کسب ۸ رای به‌عنوان منشی دوم، پرویز فرجامی با کسب ۸ رای به‌عنوان خزانه‌دار و مهدی پورقلی با ۸ رای به‌عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان تبریز انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری تبریز، شهرام دبیری نیز با کسب ۸ رای به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهرستان تبریز در شورای اسلامی آذربایجان‌شرقی انتخاب شد.