حجت الاسلام ناصری به امامت جمعه هادی شهر منصوب گردید.

به گزارش خسروشاه نیوز،  با تصمیم شورای سیاست گذاری ائمه جمعه مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین ناصری در کسوت امامت جمعه خسروشاه به اتمام رسیده و امروز به عنوان امام جمعه هادی شهر معرفی گردید.

حجت الاسلام ناصری قریب به ۱۲ سال در امامت جمعه #خسروشاه انجام مسئولیت نمود.