مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: با هدف تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی تا کنون یک هزار و ۷۵۶ حلقه چاه غیرمجاز در استان پُر شده است.

به گزارش خسروشاه نیوز، یوسف غفارزاده افزود: شناسایی چاه‌های غیرمجاز در حال حفاری و پرکردن این چاه ها، نصب کنتور هوشمند، تخریب استخر‌های زهکش حاشیه رودخانه ها، توقیف پمپ و شناسایی تصرفات حریم رودخانه‌ها از جمله اقدامات تعادل بخشی به آبهای زیرزمینی استان است.

وی افزود: ۴۲ اکیپ گشتی و بازرسی در استان مشغول گشت زنی و بازرسی از چاه‌های پروانه دار و همچنین شناسایی و گزارش چاه‌های غیر مجاز هستند و تاکنون ۶۸۸ حلقه چاه غیرمجاز در حال حفاری گزارش شده و اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه حفر انجام شده است.

غفارزاده ادامه داد: از حفاری ۴۷۵ حلقه چاه غیرمجاز جلوگیری شده و دستگاه حفاری نیز توقیف شده و با اقدامات صورت گرفته، از برداشت غیرمجاز ۴۸.۸ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همچنین به کنترل و بازرسی چاه‌های مجاز نیز اشاره کرد و گفت: با نصب ۱۰۰۶ دستگاه کنتور هوشمند، از اضافه برداشت آب در ۹۵۳ حلقه چاه جلوگیری و تعدادی چاه نیز پلمپ شد.

غفارزاده به اقدامات انجام شده در حاشیه رودخانه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: ۷۷ دستگاه پمپ ثابت و سیار در حاشیه رودخانه‌های استان توقیف و پنج هزار و ۵۴۸ مورد تصرفات حریم رودخانه‌ها رفع و ۱۴۹ استخر زهکش حاشیه رودخانه‌ها قلع و قمع شد.

طبق اعلام کارشناسان کسری آب‌های زیرزمینی آذربایجان شرقی در حال حاضر ۸۵ میلیون متر مکعب است.